Anders Andersson

Anders är en erfaren designer och utvecklare inom framförallt Ruby, Java och flerskiktsarkitektur. Lösningarna har implementerats på olika typer av applikationsservrar, med olika databaser och med användning av olika ramverk och tekniker.