Josef Widström


Sammanfattning:
Jag är en senior affärsutvecklare inom försäljning och marknad med över 10 års erfarenhet i nystartade och etablerade företag. Jag har en gedigen internationell erfarenhet då jag de senaste åren arbetat i Europa, Kina och Brasilien. Ett brett internationellt kontaktnät har jag byggt upp under åren vilket har varit mycket givande för de bolag och projekt jag arbetat med. Jag är Energisk och social och gillar att ha en hög arbetsbelastning, utan risk för att förlora kvalitet. Fokus och kvalitet är två viktiga nyckelord när jag går in ett projekt.
Som försäljning och marknadsutvecklare har jag arbetat med bland annat, budget och analyser, affärsutveckling, paketering av tjänster, tekniska lösningar, ansvar mot kunder och intern personal, projektplanering, tid-och kostnadsberäkningar, resursfördelning, riskhantering, kvalitetsstyrning, uppföljning och handledning. Som chef har jag visat djup förståelse för visioner och strategier för företaget.

Typiska regelbundna kontaktnivåer har varit VD, CFO: s och CIO, men även andra delar i organisationerna.